درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اهواز
اطلاعات تکمیلی
رشوه برای موافقت با تغییر کاربری ملک مسکونی به تجاری که درواقع وظیفه ذاتی شهرداری هستش در قبال عوارض سطوحی که میگیره ولی اینقدر سنگ اندازی کردن تا رشوه بگیرن و مجوزی که باید میدادن رو دادن ...