درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کاملا مستقیم که خرج داره .
اطلاعات تکمیلی
یه رابط اونجا بود که افراد گرفتار رو شناسایی میکرد و با دریافت پول کارهارو انجام میداد .