درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
اطلاعات تکمیلی
سرعتم توی جاده مخصوص ۹۰ کیلومتر بود ولی پلیس با دوربین وایساده بود و بهم اشاره داد وایسم ( سرعت ۸۰ باید باشه) بعدشم به سربازه ۱۰ تومن دادم گفت برو.