درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نظارت بر اماکن ورزشی شمالغرب تهران- اداره ورزش و جوانان
اطلاعات تکمیلی
برای تسریع در صدور جواز هر سه سال و برای به وجود نیامدن مشکل در طول سال، عیدی آخر سال باید به خانم مرادی، خانم حسینی و آقای غلامحسین زاده پرداخت شود.