درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: تضمین درمان و بهبودی کامل
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دستمزد خودم جدا از بیمارستان است
اطلاعات تکمیلی
به حسابم بریزید تا عمل جراحی را انجام دهم