درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای گرفتن ام آر آی قبل عمل در بیماستان امام خمینی نوبت نمی دادند و من را به دفتر در جمالزاده فرستادند. آنها یک میلیون و 500 هزار تومان از من گرفتند و برگه ای دادند که با ان در بیمارستان ام آر آی گرفتم. هزینه این کار در اما خمینی فقط 8 هزار تومان است!