درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران