درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای تمدید معاینه فتی ماشین
اطلاعات تکمیلی
برای اینکه تست گاز سی ان جی فرصت سه ماهه بدهد کارشناس مسیول گاز معایته فنی حامی کرج پل حصارک