درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فساد بیداد می کند
اطلاعات تکمیلی
کاری برای سازمان بازیافت شهرداری کرج انجام دادیم که بودجه 16میلیونی آن مصوب شده بود.کار که تمام شد مدیر مالی و یکی دو نفر از مسئولین جزء با بیان اینکه این رقم بالاست و ما نامه درخواست واریز وجه شما را امضاء نمی کنیم و چقدر به ما تخفیف می دهی قصد داشتند از بودجه مصوب برداشته و مبلغی را به من بدهند که من نپذیرفتم. اما علی رغم پیگیری های متعدد و این که کار من هیچ مشکل قانونی و اجرایی ندارد هنوز حاضر به پرداخت پول نیستند و نامه بستانکاری مرا نیز از قرارداد و مدارکم برداشتند تا دوندگی های مرا زیاد کنند از این نمد برای خود کلاه بدوزند. بعد از اتمام کار بی شک اسامی آنها را افشا خواهم کرد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.