درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ثبت شرق تهران، خ پنجم نیروهوایی، همه میگیرن از دم، زن و مرد، کاسبکارن نه کارمند، علنا شماره حساب میدن، درقبال کاری که وظیفشونو پول میخان ینی باج، وگرنه پروندت گم میشه