درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: اخذ پروانه کارگزار گمرکی
عمومی - اداره گمرک - گنبد کاووس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مانع تراشی در گرفتن پروانه گمرکی
اطلاعات تکمیلی
ریاست پایانه گنبد کاووس بنام آقای دونلو .فردی شکم پرست و رذل هست که شکمش هیچ وقت سیر نمیشه.متاسفم برای سازمان گمرک که چنین دزدهایی را که بفکر منافع مملکت نیستند .یه آدم تریاکی ک معتاد رو گذاشتن. راس کار که همه رو دیوونه کرده .خواهشن این مردک رو جمع کنید از این سازمان