درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
هزینه دست ما رو هم باید زحمت بکشید
اطلاعات تکمیلی
دکتر جراح میگفت چون بیمه دیر پول میده بعد گفت البته پول وجهه خوبی نداره 2 تا سکه بدید کافیه... چاره ای جز پرداخت نبود چون وقت عمل رو مینداخت عقب