درخواست زیرمیزی
‫700,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به بهانه صدور مجوز حفاری
اطلاعات تکمیلی
به بهانه صدور مجوز حفاری - مسئول حفاری شهرداری منطقه 2 به نام شهبازی - اول صدور مجوز اعلام کرد که رشوه نمیگیرد - اما در 2 مرحله مجوز گرفت - کار را هم پیش نبرد و با بهانه های الکی مثل معاون نیست تا امضا کنه و مشکل از فلان جا و فلان جا هست. به بهانه ی جلو بردن پرونده پول گرفت اما هیچ کاری نکرد. تمام پرونده و مجوز هم خودم جلو بردم در آخر.