درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - قائم شهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
الکی با سرعت ۵۰ تا ماشین‌متوقف کرد و درخواست رشوه کرد تا جریمه نکنه