درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - شهر رضا
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست پول به صورت قرض
اطلاعات تکمیلی
پس از چند روز ایجاد مشکل در روند پرونده بنده و ایجاد روند پیچیده کاغذ بازی، از بنده درخواست نمود تا برای او با توجه به ارتباطاتی که دارم وامی اخذ نمایم. من هم با مذاکراتی که با یک قرض‌الحسنه داشتم قرار شد وام را بدهند اما زمانی که به او گفتم برود و وام رو اخذ نماید گفت که من میخوام تو برایم وام بگیری و به اسم خودت مقروض باشی و پول را به من بدهی. من نیز امتناع کردم و سپس به مراجع زیربط اطلاع دادم تا برخورد شود.