درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۳
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - تهران
اطلاعات تکمیلی
من سپرده گذار ثامن هستم و برای اینکه حق خودم که همانا پول سپرده ام هست را بگیرم علی رغم میل باطنی و طبق نظر وکیل امین خود مجبور به پرداخت ۱۰ درصد مبلغ تصویب شده شدم.