درخواست زیرمیزی
‫1,000,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ناظر نظام مهندسی
اطلاعات تکمیلی
مهندس ناظر درخواست رشوه دارد جهت تسهیل در اجرای عملیات ساخت در حالیکه هیچگونه خلافی در ساخت مشاهده و یا گزارش نشده