درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تغییر کاربری خاور
اطلاعات تکمیلی
پلیس راه جلوی ماشین رو گرفت و به هزار دلیل بی مربوط میخواست ماشین رو بخوابونه، ولی گفت وایسا یطور با هم حساب کنیم و...