درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم گفت
اطلاعات تکمیلی
معاینه فنی ماشین ام آلایندگی زیاد داشت گفت هزینه ماشین ام را بده مال خودم را را به جایی ماشین شما تست کنم تا قبول شوی با 10 هزارتومان گند زدم به هوا