درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ماهشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای قبولی در امتحان عملی موتور سیکلت
اطلاعات تکمیلی
افسر با متصدی اموزشگاه نوید ماهشهر برای دریافت رشوه از همرجویان هماهنگی میکنه و مبلغ ۲۰۰ هزارتومان از افرادی که وقت ندارن بیان واسه کلاس های اموزشی رشوه دریافت میکنن