درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۵
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت عمل جراحی قلب با دکتر ... علاوه بر هزینه معمول بیمارستان
اطلاعات تکمیلی
جهت انجام عمل جراحی توسط دکتر ما...گار در بیمارستان کسری باید علاوه بر پرداخت هزینه جراحی بیمارستان ۵ میلیون تومان را بعد از عمل در بیمارستان دیگر در ... پرداخت نماییم که البته چون سلامت جان پدرمان برایمان مهم بود مبلغ را پرداخت کردیم