درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۲۵
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - شهر قدس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدیر مرکز گفت اگه میخوای بچه ات توی مرکز اختلال یادگیری ثبت نام و پذیرش بشه باید 500000هزارر تومان پرداخت کنی وگرنه ثبت نام نمی کنیم
اطلاعات تکمیلی
از مدرسه گفتن درس بچه ات ضعیفه و باید ببریش بها مرکز اختلال یادگیری. بنده هم مراجعه کردم اما مدیر مرکز از منم تقاضای 500000هززار تومان پول کردن در حالی مرکز دولتی هست و پول نباید بگیرن