درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تبریز
اطلاعات تکمیلی
پليس راهنمايي مستقر در جاده تبريز به زنجان ماشين منو به عنوان سرعت بالا نگه داشت درحالي كه سرعتي نداشتم و منو تهديد كرد ماشينم بايد بره پاركينگ و خودمم دادگاه منم با زن و بچه به ناچار 100 هزار تومن پرداخت كردم