درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه به شهرداری
اطلاعات تکمیلی
ابتدا به شهرداری مهرشهر مراجعه کردم بهانه هایی گرفتند ولی یکی از مراجعین مثلا به من راهنمایی کرد و گفت تا چیزی ندهیکارت راه نمی افتد و با معرفی و هماهنگی ایشان کار انجام شد. بنظر من علاوه براینکه مشکل از طرف کارکنان است که طبیعی است مشکل بزرگتر نبود سیستم منسجم شامل فلوچارت و مراحل و زمانبندی هرکار است. ضمنا باید تا حد امکان مراجعین بجای مراجعه حضوری، به سایتها مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال کنند. کار من در شهرداری 25 روز طول کشید و من تقریبا هر روز مراجعه کردم و عمدتا کارم بردن نامه از اطاقی به اطاق دیگر بود.