درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دهها مورد رشوه پرداختم
اطلاعات تکمیلی
من خودم معمارم و با شهرداريهاي مختلف در زمانهاي مختلف كار كردم هميشه از ما رشوه خواستن. هر كارمندي كه كارمون پيشش گير بوده درخواست رشوه كرده. فقط هم مربوط به زمان قاليباف نبوده قبل از اونم بوده بعدشم بوده. اصن اين شهرداري پديده عجيبيه و ميتونيم بگيم تمامشون اهل ارتشا هستن و اون تك و توك هم كه رشوه گير نيستن دستشون جائي بند نيستش.