درخواست زیرمیزی
‫600,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۲۰
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
داخل سالن شهرداری
اطلاعات تکمیلی
ملکی ویلایی اردیبهشت امسال بازدید و پایان کار داده بودند، مامور بازدید شهرداری گفت این ملک 17 متر خلافی داره و اشتباه هم از همکارای ما در شهرداری بوده که قبلا بهش پایان کار دادن(البته کاملا دروغ می گفت) اگر 1 میلیون تومان ندی، می فرستم کمیسیون ماده100، کارت سه تا چهارماه طول میکشه انجام بشه، با کلی التماس 600 هزار تومان قبول کرد