درخواست زیرمیزی
‫150,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای صرفه جویی در وقت و هزینه
اطلاعات تکمیلی
رشوه میدهم تا دفعات کمتری مجبور به مراجعه باشم و این به نظرم صرفه جویی در وقت و کاهش سفرهای شهری یا بین شهری به بخش های اداری شهر است.