درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه اداره مالیات
اطلاعات تکمیلی
درخواست یک لپ‌تاپ برای کم کردن مالیات