درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای گرفتن دیپلم
اطلاعات تکمیلی
چندتا درس رو افتاده بودم رفتم پیش مسئول ثبت نمره صد هزار تومان دادم و کارتیریج پرینترشونم بردم پر کردم تا دبپلم رو دادن هنرستان کار و دانش شهید باباصفرعلی(جاده ساوه . سلطان اباد)