درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۲
هدف: تسهیلات درمانی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - ماهشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مطالبه پول در عوض مرخصی استعلاجی که حق اینجانب بود
اطلاعات تکمیلی
در عوض مرخصی استعلاجی بدلیل عمل زایمان که حق اینجانب بود وبمدت 30 روز می شد درخواست رشوه بصورت غیر مستقیم که بنده بدلیل ناچاری پرداخت کردم