درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران