درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۹
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کثیف ترین قسمت ایران قوه قضاییه است جایی که قاضی ها خدایی میکنن چه شاکی باشی چه متم ازت رشوه میخوان نه خودشون یکسری دلال دارن هر قاضی برای خودش جدا که قشنگ و واضح طلب پول میکنن اگر هم ندی پرونده ات میره آخر و سر آخر هم بر علیه تو که شاکی هستی حکم صادر میشه ماشالله توی قضای اسلامی هم که دستشون بازه لعنت الله علیه
اطلاعات تکمیلی
شعبه 14 دادگاه حقوقی و شعبه 12 دادگاه کیفری که من پرونده داشتم به عنوان شاکی هر دو از کثیف ترین انسانهای روی زمین و قوه قضاییه هستند