درخواست زیرمیزی
‫800,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۸
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دريافت وام بدون نوبت
اطلاعات تکمیلی
احتياج به اين وام داشتم و رشوه تنها راه گرفتن پول بود