درخواست زیرمیزی
‫400,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۸
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه بابت تسریع در سند تک برگی
اطلاعات تکمیلی
اعلام شده بود که صدور سند تک برگی به نام من دستکم دو ماه طول می کشد. من هم چون موعد دفترخونه فرارسیده بود و باید در ظرف 15 روز سند رو به دفترخانه تحویل می دادم تا به نام خریدار بزند، مجبور به پرداخت رشوه به یکی از کارمندان اداره ثبت کن شدم. ایشان مبلغ 400 هزار تومان از من گرفت و سند را دو روزه تحویل داد