درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۱-۰۸
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
اطلاعات تکمیلی
خودش علنا بهم گفت پنجاه تومن بده مدارکتو بدم بهت