درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
هدف: خدمات سلامت و درمان
عمومی - اداره بهداشت - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای تایید نمایندگی تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات تکمیلی
خانم ماضی در قسمت تجهیزات پزشکی برای تایید هر پرونده و نمایندگی و هر پرفورما از تمامی شرکتها درخواست مبالغی میکنند. از بنده مبلغ 100 میلیون تومان ( بابت تایید فنی نمایندگی که تمامی مدارک آن کامل بوده ) تقاضا کردند. بنده به ایشان عرض کردم در توانم نیست که به مبلغ 50 میلیون راضی شدن. با سراحت به من گفتن بدون دادن این مبلغ بعد سالها دوندگی همین مبلغ را باید خرج کنم و باز نمی گذاارن تاییدیه صادر شود. ایشون در اداره تجهیزات پزشکی بخش دندانپزشکی مشغول هستن.