درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۱-۰۱
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
انعام جهت جلب متهم
اطلاعات تکمیلی
گفت شیرینی ما یادتون نره