درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با عدم انجام کار و اینکه آن شخص به این کار معروف شده
اطلاعات تکمیلی
مادرم متعاقب تخریب ساخت و ساز ما توسط شهرداری، رفته شهرداری . موضوع بدون اینکه بره کمیسیون ، مستقیما نزد شهردار مطرح شده و شهردار دستور تخریب داده.پس از پیگیری و اینکه لااقل به ما خسارتی بدهند جهت این عملشون که تخلف بوده، ما رو ارجاع دادند نزد شخصی که مسئول همین کارا بود و اونجا به ما گفتن که شما باید قبل از ساخت و ساز پول پرداخت می‌کردید در صورتی که ما قبلا مجوز های لازمه رو گرفته بودیم.