درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - شهریار
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بعنوان دستمزد اضافه