درخواست زیرمیزی
‫70,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ما پیشنهاد دادیم
اطلاعات تکمیلی
بخاطر خراب بودن خطر عقب ماشین با دوربینهای کنترلی به گشت گفته بودن که ماشینو به پارکینگ منتقل کنند و داشتند پلاکو میکندند که ما با پرداخت این هزینه به آن دو نفر که یکی شان هم سرهنگ بود آنها را منصرف کردیم