درخواست زیرمیزی
‫150,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تمدید مجوز صرافی
اطلاعات تکمیلی
از بنده به عنوان مدیر عامل صرافی تقاضای مبلغ هنگفتی رشوه برای تمدید مجوز صرافی کردند در حالی که یک بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ در رابطه با صرافانی که به نحوی موفق به تمدید صرافی در مهلت قبلی نشدند صادر شده بود ولی متاسفانه رییس دایره صدور مجوزها و معاون اداره با مخفی کردن این بخشنامه از تعدادی که مطمئن بودند اطلاعاتی درز نمیدن رشوه های سنگین در قبال تمدید مجوز دریافت میکردن و مابقی صرافی ها که مطمئن نبودند دست رد میزدند. جدیدا این بخشنامه به نحوی افشا شده و دردسر بزرگی برای این افراد درست شده.