درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - همدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سربازم دیده
اطلاعات تکمیلی
با نامزدم بودم.مدارک همراهم نبود.مامور کلانتری جلومونو گرفت.گفت چه نسبتی دارین گفتم نامزدمه اگر میخواید با خانواده تماس بگیرید.گفت مدارک گفتم ندارم.سرباز وساطت کرد.گفت خرج داره