درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای مراحل گرفتن سند از یکی از شهرستانهای غرب مازندران جهت گرفتن امضا به ساری آمدم از آنجایی که ساکن تهران هستم و بصورت تفریحی به مازندران سفر میکنم ماندن زیاد در ساری برایم مناسب نبود متصدی هم هم موضوع را فهمیده بود شروع به بازی درآوردن مسوولین صاحب امضا تشریف ندارند برو فردا بیا و ... کلافه شده بودم آمدم بیرون با تلفن به همسرم که نگران بود زنگ زدم و شروع به تشریح موضوع کردم پس از تلفن شخصی گفت کارت رو انجام میدم همین امروز فقط ۲۰۰تومن خرج داره قبول نکردم بیشتر عصبی بودم وگرنه پول مهم نبود ذره ذره قیمت را کم کرد آخرش وقتی داشتم برمیگشتم دوید گفت من دلم نمیخواد اذیت بشی بیا و عاقل باش اصن ۱۰۰ بده اونم وقتی امضا رو گرفتم در نهایت با اکراه قبول کردم حدود بیست دقیقه بعد پرونده رد امضا شده آورد جالب اینکه پرونده را مسوولینی امضا کردند که گفته میشد تشریف ندارند...