درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حقوق شهروندی
اطلاعات تکمیلی
ما رو به دلایل نامعلوم میخواستن بگیرن و با پرداخت رشوه به صورت علنی از این کار منصرف شد