درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه در دادگاه مطهری یافت آباد
اطلاعات تکمیلی
شعبه 189 دادگاه مطهری تو یافت آباد منشی شعبه آقای یوسفی درخواست 5 میلیون پول کرد تا پول رهن ملک که جزو استثنائات دین هست رو نادیده بگیره و پول رو رفع توقیف نکنه