درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - مسکن و شهرسازی - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
من میلیونها تومن رشوه دادم
اطلاعات تکمیلی
من املاکی یک شهرستان اطراف کرج هستم و هرکسی میخواد ویلا غیرمجاز بسازه میاد پیش من تا از ارتباطاتم با شهرداری و بخشداری و فرمانداری استفاده کنم و براشون مجوز ساخت بگیرم. من تا حالا واسطه ی خیلی معاملات بودم و میلیونها تومن تا حالا رشوه دادم.