درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از رشوه ی که دادم راضی ام
اطلاعات تکمیلی
پول تو ایران زیاده و نفت و گاز و خاک و آب و سنگ و زعفرون هم هست. تموم نمیشه . هفتاد میلیون به شادی ازهم میخوریم و از همدیگه راضی هستیم.