درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۲۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهی
اطلاعات تکمیلی
سردفتر این شعبه برای هر کاری که انجام میدهید از شما دو برابر پول می گیرد. ما یک خانه در اینجا به نام زدیم که از ما بابت انجام کار کاملا قانونی و علاوه بر پرداخت حق محضر از طریق POS، مبلغ صدهزار تومان به صورت دستی و نقد پرداخت کردیم تا کارمان را انجام دهند!!!!