درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
هدف: پلمپ اماکن
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توقف در خیابان در نیمه شب
اطلاعات تکمیلی
نیمه‌های شب ماشین میروندم یه نمه بارون زده بود شیشه جلو خیلی کثیف بود زدم کنار با دستمال شیشه رو پاک کنم گشت اومد گیر داد به من و خیلی هم توهین آمیز حرف میزدن. همه ماشین و جیب‌هامو گشتن هیچی پیدا نکردن بنظر دنبال مواد بودن چون وقتی چیزی پیدا نکردن گفتن تو قیافت به معتادا میخوره باید بریم کلانتری آزمایش بگیریم من هم نمیخواستم به هیچ عنوان برم کلانتری. بهشون غیر مستقیم رسوندم که کلانتری نمیام ولی خودتون یه جوری همینجا حلش کنین یه تراول ۵۰ تومنی بهشون دادم رفتن. این آخرین با بود که رشوه دادم ودر طول سال هم بارها دادم جاهای مختلف حتی آموزش‌و پرورش به مسئول بایگانی! هر جا اداره دولتی رفتم بدون رشوه کار راه نمیافته چون کارمندها هم مانند مردم عادی درامدشون کمه و به فساد میافتن این موضوع برای من عادی شده اگر جایی برم رشوه نگیرن تعجب میکنم!