درخواست زیرمیزی
‫70,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۱۵
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پلیس 110 به علت واهی مخدوش بودن پلاک
اطلاعات تکمیلی
پلیس 110 به علت واهی مخدوش بودن پلاک نگه داشت و در نهایت با پرداخت 70000 تومان رفتن